Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Dne 25. května 2018 vstoupilo v platnost v celé EU Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a proto byly přezkoumány všechny požadavky na zpracování osobních údajů v naší společnosti. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete si stáhnout naše zásady pro ochranu a zpracování osobních údajů.

Žádost subjektu údajů

V případě, že chcete využít některé z práv subjektů údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,
  • právo na výmaz údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

napiště nám na email privacy.cz@nutricia.com