Mapa

Obchodní jednotka ČR

Nutricia, a. s.
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
Česká republika

Tel.: +420 296 332 700
Fax: +420 296 332 760
Infolinka: +420 800 110 000
e-mail: info@nutricia.cz

Obchodná jednotka SK

Nutricia, s. r. o.
Prievozská 4
821 09 Bratislava

Tel: +421 2 57 10 71 11
Fax: +421 2 57 10 71 24
Infolinka: 0800 601 600

 

Výrobní jednotka

Nutricia Deva, a. s.
Generála Klapálka 519
549 01 Nové Město n. M.

Tel.: +420 491 439 111
Fax: +420 491 470 482
www.nutriciadeva.cz